Inhoud

Waarom reageren we zo emotioneel bij een (pre)burn-out?

Ons brein bestaat uit drie lagen. Het eerste en onderste deel is het reptielenbrein. Hierin zitten instincten, de gedragsmatige reflexen die bij angst of stress drie functies kent: vechten, vluchten en bevriezen. Het tweede en middelste deel, het limbische brein of zoogdierenbrein, geeft impulsen waarop de mens emotioneel reageert zonder daar bewust over na te denken. Het derde en bovenste deel, de neocortex of het menselijk brein, produceert taal en denkt na. Eenvoudig gezegd bestaan de hersenen van beneden naar boven uit een laag die doet, een laag die voelt en een laag die denkt.

Hoe meer stress je ervaart hoe meer de reactie door de onderste lagen van het brein wordt bepaald. Want hoe vertrouwder en veiliger een situatie, hoe meer het brein de tijd neemt om de gedragsmatig reactie af te stemmen op het gevoel en verstand.

Normaal gesproken is er een balans tussen de neocortex (ons verstand) en het limbische systeem (emoties en gevoel). Bij overbelasting moet de neocortex overuren maken en duwen we ons limbische systeem weg. Tijdens een (pre)burn-out slaat de neocortex volledig af, want die kan gewoon niet meer. Het limbische systeem neemt het dan over. Dit zorgt ervoor dat het logisch nadenken, plannen, concentreren, dingen onthouden allemaal niet meer gaat. We voelen dan enkel de emoties nog, en deze bestaan vaak uit: paniek, boosheid, verdriet en angst. Verder voegt het limbische brein meer emoties toe aan de stresssignalen, waardoor het reptielenbrein sneller kiest voor vechten als verdedigingsmechanisme. Vanuit angst ga je nog harder werken, met hoop op een goede afloop. De neocortex, die verstandige oplossingen zou kunnen verzinnen, werkt immers niet meer.

Herkenbaar? Neem gerust contact op.

halsten divider copy 6