Inhoud

Halsten People Coaching

Stressklachten, een burn-out of een (juridische) uitdaging op je werk? Halsten People Coaching kan helpen.

Stressklachten kunnen verschillende oorzaken hebben. Je kunt hierbij o.a. denken aan stress als gevolg van een onveilige werksfeer, een te hoge werkdruk, een slechte work-life balance, conflicten op de werkvloer, privéomstandigheden, loopbaanvraagstukken, grensoverschrijdend gedrag en onderpresteren. Halsten People Coaching coacht werknemers die vastlopen, stressklachten ervaren of een burn-out hebben en ondersteunt professionals bij (juridische) uitdagingen op het werk.

Ik ben Anneke Pelser gespecialiseerd stress/(pre-)burn-out coach, arbeidsrechtjurist en weet hoe het is om een burn-out te hebben gehad. Een unieke combinatie om jou te begeleiden richting een duurzaam herstel en/of te ondersteunen bij (juridische) uitdagingen op je werk.

Stress counseling en burn-out coaching

Heb je last van stressklachten of een burn-out? En heb je geen idee hoe je eraan komt en/of er vanaf komt? Wil je weer lekker in je vel zitten en je eigen (werk)geluk vergroten? Dan begeleid ik je hier graag bij. Ik ondersteun je bij je fysieke herstel, maar ook bij het achterhalen van de oorzaken van jouw klachten, zodat we deze samen kunnen aanpakken. We onderzoeken met elkaar waar je blij van wordt en welke invulling qua werk en privé echt bij jou past. Ik ondersteun je bij het oefenen van nieuwe manieren om met stresssituaties om te gaan, zodat je dit gedrag steeds meer eigen gaat maken. Ook kan ik je informeren over jouw rechten en plichten in het re-integratieproces wat zorgt voor rust en helderheid.

halsten divider copy 6

Wat Halsten People Coaching voor je doet

Elke (pre-)burn-out is uniek. Soms is een preventief traject voldoende om uitval te voorkomen. Maar bij daadwerkelijke uitval kan er meer nodig zijn. Bij een (pre-)burn-out is het van belang om na de eerste fase van fysiek herstel de oorzaak aan te pakken. Dit om terugval te voorkomen. Soms is het alleen nodig om de leef- en/of werkomstandigheden aan te passen en enkele vaardigheden te leren, zoals bijvoorbeeld je grenzen aangeven en leren loslaten. Maar in een ander geval ligt de oorzaak dieper dan dat en kan ik je helpen om bepaalde beperkende overtuigingen aan te pakken en je zelfbeeld te versterken.

Als duidelijk is welke factoren voor de verstoring van de balans hebben gezorgd, kunnen deze aangepakt worden. Ik ondersteun je bij het aanleren van nieuw gedrag om anders met stresssituaties om te gaan. Ook kan ik je helpen te onderzoeken of de match met je sociale leven en werk nog past en kan ik je begeleiden bij het maken van andere keuzes. Ik ben er om je te begeleiden naar een duurzaam herstel. De coaching is erop gericht dat jij weer de regie over je leven kunt nemen en daarbij je eigen pad gaat bewandelen.

halsten divider copy 6

Een (pre-)burn-out is op te vatten als groeipijn. Het kan de prikkel zijn die aanzet om het leven meer in te richten zodat het beter past bij wie je bent.

halsten divider copy 6