Inhoud

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Helaas komen machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag nog steeds voor, ook op de werkvloer. Zowel tijdens mijn coaching sessies als in mijn werk als arbeidsrechtjurist spreek ik regelmatig mensen die te maken hebben (gehad) met grensoverschrijdend gedrag. Men spreekt van grensoverschrijdend gedrag als een persoon over de grenzen van een andere persoon heen gaat en daardoor aan die ander schade toebrengt op fysiek, mentaal of emotioneel vlak. Dit kan zich uiten in seksuele intimidatie of misbruik, maar ook in pesten, discriminatie of agressie.

Wat ik vaak zie is dat dergelijk gedrag eerdere nare ervaringen kan oproepen. Het is dan heel belangrijk om hierover te praten, om de juiste steun en hulp te krijgen. Vaak is dit alleen best lastig, zeker als de bedrijfscultuur niet op orde is. We zijn bijvoorbeeld bang om niet geloofd te worden of vrezen voor onze baan. Toch is het voor jou van groot belang om hier niet alleen mee rond te lopen, om ernstige mentale problemen als gevolg hiervan te voorkomen.

Een werkgever is verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving en is daarmee medeverantwoordelijk voor gedragingen van collega’s ten opzichte van elkaar. Het beperken en uiteraard het liefst voorkomen van grensoverschrijdend gedrag is onderdeel van de wettelijke zorgplicht van jouw werkgever.

Maar wat doe je als het gewoonweg niet veilig is? Een eerste stap is vaak om je verhaal te doen bij een interne of externe vertrouwenspersoon, de bedrijfsarts of iemand anders binnen de organisatie die je vertrouwt. Doorgaans is er een gedragscode of regelement waarin een stappenplan is opgenomen. Soms voelt dit echter ook dit niet veilig, of is de situatie dusdanig ernstig dat er meer nodig is. Het inschakelen van externe hulp biedt dan steun.

In dergelijke situaties is het hoe dan ook erg belangrijk om over jouw ervaring te praten, zodat de onveilige situatie zo snel mogelijk gestopt wordt. Vragen over dit onderwerp, of hulp nodig? Neem gerust contact op.

halsten divider copy 6