Inhoud

Door welke bril zie jij de wereld?

Stress of (pre-)burn-out klachten hebben meestal verscheidene oorzaken. Een combinatie van werkkenmerken (zoals tijdsdruk en/of conflicten), persoonskenmerken (zoals een laag zelfbeeld en/of perfectionisme) en/of factoren buiten werk (zoals financiële problemen en/of jeugdtrauma) spelen een rol. NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) geeft inzicht in ons gedrag en denken, en daarmee de oorzaken van een burn-out. Het NLP communicatiemodel toont het waarnemen van de buitenwereld via onze zintuigen, intern filteren en omzetten van deze informatie naar gedrag.

We nemen de buitenwereld waar via onze zintuigen. Elke seconde komen miljoenen informatieprikkels op ons af, welke we niet allemaal kunnen verwerken. Daarom filtert ons brein deze prikkels met drie onbewuste processen: weglaten, vervormen en generaliseren. O.a. herinneringen, beslissingen uit het verleden, waarden, overtuigingen en houding beïnvloeden deze filtering. Op basis van onze waarneming en onbewuste filtering van deze informatie vormen we een interne voorstelling opgebouwd uit beelden, geluiden, gevoelens, interne dialoog (woorden die je tegen jezelf zegt), geur en smaak. De interne voorstelling en fysiologie (waaronder je houding) hebben een belangrijke wisselwerking. Hieruit ontstaat je stemming, die uiteindelijk ons gedrag stuurt.

Voorbeeld: de leidinggevende van Petra en Job geeft beide op dezelfde wijze dezelfde feedback. Toch reageren ze anders. Petra reageert boos, defensief en gaat vervolgens harder werken om deze feedback in de toekomst te voorkomen. Job reageert echter rustig, stelt vragen en trekt er lessen uit. Petra vervormt en generaliseert de feedback onbewust op basis van eerdere ervaringen. Haar overtuiging dat ze niet goed genoeg is wordt hier geactiveerd. Job heeft deze ervaringen en overtuiging niet, vat de feedback niet persoonlijk op en reageert daarom anders op dezelfde feedback. Kortom, de werkelijkheid bestaat uit meer informatie dan we bewust waarnemen.

Het kan zijn dat je filters een schoonmaakbeurt kunnen gebruiken. Dat was bij mij in het verleden wel het geval. Meer weten? Neem gerust contact op.

halsten divider copy 6